Qul qınadığını yaşamayanca dünyadan getməz

Sışmamış ocaq başı qoymuyub

Eşşək öləcək, tərsə düşəcək, qarnı gün görəcək

Gələn gedəni aradar

Atı atın yanına bağlasan ya xuyundan, ya da suyundan alar

Insanı görünüşülə qarşılarla, ağlına görə yola salarlar.

Ac əsnər, tox gəirər.

Zərurət insana hər şeyi öyrədər.

Göz gördü, könül sevdi, daha mənim nə günahım.

Damdan düşənin halını damdan düşən bilər.