Hər şey bitər, kosanın saqqalı bitməz.

   

Cavab Göndər